gb GBP
Koszyk
rozwiń koszyk0,00 £
Ikona - Schowek0

Witaj, jesteś nowym Klientem? Sprawdź jak kupować w BookMaster.pl. Zarejestruj się teraz.

tel.(22) 490-41-71
pn - pt, godz. 9:00 - 17:00

<200 z 233>

Europejskie prawo spółek tom 4. Spółki zagraniczne w Polsce

Europejskie prawo spółek tom 4. Spółki zagraniczne w PolsceProdukt dostępny

Autor: Cejmer Mirosław, Napierała Jacek, Sójka Tomasz (red.)

Szczegóły książki:
  • Numer katalogowy: 199944
  • liczba stron: 412
  • okładka: twarda
  • Wydawnictwo: wolters kluwer business
  • wymiary: 140 x 200 mm
  • Rok wydania: 2008


Zamów przez telefon:
☎ 22 428-25-64 (pon.-pt. 09:00 - 17:00),
dzwoniąc podaj numer katalogowy: 199944

Cena detaliczna: 19,55 £

Oszczędzasz: 4,40 £ (23%)

Nasza cena:
15,15 £

Uwaga: mały zapas
Dostępnych: 1 szt.

Ikona - zegar Wyślemy w ciągu 3-5 dni

Ilość: szt.

Schowek

Wysyłka od 5,90 zł
Darmowa dostawa od 199 zł

Europejskie prawo spółek tom 4. Spółki zagraniczne w Polsce opis książki:

Czwarty tom "Europejskiego prawa spółek" poświęcony jest instytucjom prawnym znajdującym zastosowanie w stosunku do spółek zagranicznych, które - korzystając ze swobody przedsiębiorczości (freedom of establishment) - prowadzą w Polsce działalność gospodarczą. Swoboda przedsiębiorczości umożliwia spółkom z innych państw członkowskich przenoszenie do Polski swej siedziby oraz zakładanie w Polsce spółek-córek, oddziałów, agencji i biur. W ramach swobody przedsiębiorczości spółki zagraniczne mogą również uczestniczyć w procesach restrukturyzacyjnych (łączenie się, podział), w tym także z udziałem spółki polskiej jako spółki przejmującej bądź nowo założonej. Korelatem swobody przedsiębiorczości jest zakaz jej ograniczania, a więc zakaz stosowania przez państwa Wspólnoty (także przez Polskę) środków, które - jak to ujmuje ETS - korzystanie ze swobody przedsiębiorczości mogą utrudniać albo czynić mniej atrakcyjnym.

Autorzy poszczególnych rozdziałów podjęli próbę odpowiedzi na pytanie, na ile przepisy prawa polskiego są atrakcyjne dla spółek zagranicznych: ułatwiają czy utrudniają korzystanie przez te spółki ze swobody przedsiębiorczości.

Adresaci:

Książka adresowana jest do szerokiego kręgu odbiorców, w tym przede wszystkim do osób stosujących w praktyce przepisy znajdujące zastosowanie w stosunku do spółek zagranicznych z siedzibą w Polce.

Spis treści:Wykaz skrótów
str. 15
Słowo wstępne
str. 21

Aleksandra Gawrysiak-Zabłocka
Swoboda przedsiębiorczości na tle innych swobód traktatowych
str. 25

1. Wprowadzenie
str. 25
2. Pojęcie i zakres przedmiotowy swobody przedsiębiorczości na tle innych swobód traktatowych
str. 26
2.1. Pierwotna i wtórna swoboda przedsiębiorczości
str. 26
2.2. Uprawnienia akcesoryjne względem swobody przedsiębiorczości
str. 31
2.3. Zakres swobody przedsiębiorczości a inne swobody traktatowe
str. 34
2.3.1. Swoboda przedsiębiorczości a swobodny przepływ towarów
str. 34
2.3.2. Swoboda przedsiębiorczości a swobodny przepływ pracowników
str. 35
2.3.3. Swoboda przedsiębiorczości a swobodny przepływ usług
str. 37
2.3.4. Swoboda przedsiębiorczości a swobodny przepływ kapitału
str. 39
3. Zakres podmiotowy swobody przedsiębiorczości a zakres podmiotowy innych swobód traktatowych
str. 43
3.1. Osoby fizyczne - obywatele innego państwa członkowskiego
str. 43
3.2. Spółki - przynależne innego państwa członkowskiego
str. 44
3.3. Przynależni państwa członkowskiego w stosunku do swego państwa
str. 46
3.4. Przynależni państw trzecich i bezpaństwowcy
str. 47
3.5. Zakres podmiotowy innych swobód traktatowych
str. 47
4. Ograniczenia swobody przedsiębiorczości oraz możliwość ich uzasadnienia na tle innych swobód traktatowych
str. 48
4.1. Ograniczenia dyskryminujące i niedyskryminujące
str. 50
4.2. Ograniczenia pochodzące od państwa przyjmującego, państwa pochodzenia oraz podmiotów innych niż państwo
str. 53
4.3. Uzasadnienie ograniczenia swobody przedsiębiorczości a uzasadnienia ograniczeń innych swobód traktatowych
str. 58
4.3.1. Porządek publiczny, bezpieczeństwo publiczne lub zdrowie publiczne
str. 60
4.3.2. Bezwzględne wymogi dotyczące dobra ogólnego
str. 63
4.3.3. Nadużycie swobody
str. 65
5. Zakończenie
str. 68.....

Europejskie prawo spółek tom 4. Spółki zagraniczne w Polsce

Wykaz skrótów
Słowo wstępne
Aleksandra Gawrysiak-Zabłocka
Swoboda przedsiębiorczości na tle innych swobód traktatowych
1. Wprowadzenie
2. Pojęcie i zakres przedmiotowy swobody przedsiębiorczości na tle innych swobód traktatowych
2.1. Pierwotna i wtórna swoboda przedsiębiorczości
2.2. Uprawnienia akcesoryjne względem swobody przedsiębiorczości
2.3. Zakres swobody przedsiębiorczości a inne swobody traktatowe
2.3.1. Swoboda przedsiębiorczości a swobodny przepływ towarów
2.3.2. Swoboda przedsiębiorczości a swobodny przepływ pracowników
2.3.3. Swoboda przedsiębiorczości a swobodny przepływ usług
2.3.4. Swoboda przedsiębiorczości a swobodny przepływ kapitału
3. Zakres podmiotowy swobody przedsiębiorczości a zakres podmiotowy innych swobód traktatowych
3.1. Osoby fizyczne - obywatele innego państwa członkowskiego
3.2. Spółki - przynależne innego państwa członkowskiego
3.3. Przynależni państwa członkowskiego w stosunku do swego państwa
3.4. Przynależni państw trzecich i bezpaństwowcy
3.5. Zakres podmiotowy innych swobód traktatowych
4. Ograniczenia swobody przedsiębiorczości oraz możliwość ich uzasadnienia na tle innych swobód traktatowych
4.1. Ograniczenia dyskryminujące i niedyskryminujące
4.2. Ograniczenia pochodzące od państwa przyjmującego, państwa pochodzenia oraz podmiotów innych niż państwo
4.3. Uzasadnienie ograniczenia swobody przedsiębiorczości a uzasadnienia ograniczeń innych swobód traktatowych
4.3.1. Porządek publiczny, bezpieczeństwo publiczne lub zdrowie publiczne
4.3.2. Bezwzględne wymogi dotyczące dobra ogólnego
4.3.3. Nadużycie swobody
5. Zakończenie
Jacek Napierała
Oddział spółki zagranicznej w Polsce w świetle europejskiego prawa spółek
1. Uwaga wstępna
2. Zakładanie oddziału jako jedna z postaci ekspansji gospodarczej spółek zagranicznych
3. Wyznaczniki reżimu prawnego oddziału spółki zagranicznej
3.1. Uwaga wstępna
3.2. Prawo wyznaczające sytuację prawną oddziału spółki zagranicznej
3.2.1. Wprowadzenie
3.2.2. Statut personalny spółki zagranicznej?
3.2.3. Prawo siedziby oddziału
3.3. Reżim prawny oddziału spółki zagranicznej w świetle europejskiego prawa spółek
3.3.1. Uwagi wstępne
3.3.2. Prawo krajowe a zakaz ograniczania przedsiębiorczości
3.4. Cele i standard jedenastej dyrektywy
4. Obowiązek wpisu oddziału spółki zagranicznej do rejestru przedsiębiorców
4.1. Obowiązek wpisu oddziału przedsiębiorcy zagranicznego
4.2. Problem wpisu spółki pozornej do rejestru przedsiębiorców
4.3. Konsekwencje braku wpisu
5. Przedmiot działalności oddziału
5.1. Podstawy prawne
5.2. Treść wpisu
5.2.1. Konkretyzacja przedmiotu działalności oddziału
5.2.2. Związek między przedmiotem działalności oddziału a przedmiotem działalności spółki
6. Firma oddziału
6.1. Podstawy prawne
6.2. Tworzenie (budowa) firmy oddziału spółki zagranicznej
6.2.1. Prawo właściwe
6.2.2. Uwzględnianie prawa europejskiego
6.2.3. Dodatek wyjaśniający
7. Reprezentacja oddziału spółki zagranicznej
7.1. Podstawy prawne
7.2. Członkowie organu reprezentującego spółkę zagraniczną
7.2.1. Wprowadzenie
7.2.2. Reprezentacja spółki przez organ jako instytucja statutu personalnego
7.3. Osoba upoważniona w oddziale
7.3.1. Podstawy prawne
7.3.2. Obowiązek ustanowienia osoby upoważnionej
7.3.3. Sytuacja prawna osoby upoważnionej w oddziale
7.3.4. Osoba, która może zostać upoważniona
7.3.5. Wpis do rejestru a zakaz prowadzenia działalności gospodarczej przez reprezentanta spółki w oddziale
7.4. Prokurent spółki zagranicznej
8. Likwidacja oddziału spółki zagranicznej
8.1. Podstawy prawne
8.2. Likwidacja oddziału spółki zagranicznej a swoboda przedsiębiorczości
9. Podsumowanie
Tomasz Targosz
Sytuacja wierzycieli spółek zagranicznych w Polsce
1. Wprowadzenie
2. Spółka zagraniczna
3. Spółki zagraniczne a swoboda zakładania przedsiębiorstw
4. Zakres statutu personalnego
4.1. Przesłanki odpowiedzialności spółki
4.2. Struktura kapitału
4.3. Odpowiedzialność członków organów
4.4. Odpowiedzialność w relacjach koncernowych
4.5. Odpowiedzialność wspólników
4.5.1. Odpowiedzialność wspólników w prawie niemieckim
4.5.2. Angielska Ltd
4.6. Odpowiedzialność wspólników lub członków organów (zarządu) w przypadku upadłości lub niewypłacalności spółki
5. Ograniczenie swobody przedsiębiorczości
5.1. Zakres statutu personalnego raz jeszcze
5.2. Klauzula porządku publicznego
5.3. Usprawiedliwienie ograniczeń swobody przedsiębiorczości
5.4. Nadużycie prawa wspólnotowego
6. Kwestie proceduralne
7. Podsumowanie
Paweł Grzegorczyk
Zagraniczne spółki handlowe w europejskim prawie procesowym cywilnym
1. Wprowadzenie
2. Ogólna jurysdykcja krajowa. Miejsce zamieszkania osób prawnych i spółek
2.1. Uwagi wstępne
2.2. Zakres przedmiotowy
2.3. Miejsce zamieszkania spółek i osób prawnych
2.4. Siedziba spółki a stanowisko procesowe spółki zagranicznej przed sądem polskim
3. Wyłączna jurysdykcja krajowa państwa siedziby spółki
3.1. Sprawy, których przedmiotem jest ważność, nieważność i rozwiązanie spółki lub ważność decyzji jej organów
3.1.1. Uwagi wstępne
3.1.2. Sprawy, których przedmiotem jest ważność, nieważność lub rozwiązanie spółki
3.1.3. Sprawy, których przedmiotem jest ważność decyzji organów spółki
3.2. Sprawy nienależące do wyłącznej jurysdykcji krajowej
3.3. Lokalizacja łącznika jurysdykcji
4. Jurysdykcja krajowa w pozostałych rodzajach spraw
4.1. Uwagi wstępne
4.2. Miejsce wykonania umowy
4.2.1. Uwagi wstępne
4.2.2. Sprawy objęte łącznikiem forum solutionis
4.2.3. Lokalizacja łącznika jurysdykcji
4.2.4. Forum solutionis w sprawach ze stosunku spółki
4.3. Miejsce położenia oddziału
4.4. Wpływ woli stron na jurysdykcję krajową
4.4.1. Uwagi wstępne
4.4.2. Dopuszczalność, forma, treść i skutki umowy jurysdykcyjnej
4.4.3. Umowa jurysdykcyjna w sprawach ze stosunku spółki
Wojciech Klyta
Wybrane problemy wiążące się z upadłością spółki private limited company by shares podlegającej prawu angielskiemu z rzeczywistą siedzibą w Polsce
1. Uwagi wstępne
2. Podstawy europejskiego międzynarodowego prawa upadłościowego
2.1. Uwagi wstępne
2.2. Postępowanie upadłościowe
2.3. "Zarządca"
2.4. "Postępowanie likwidacyjne"
2.5. "Sąd"
2.6. "Orzeczenie"
2.7. "Chwila otwarcia postępowania"
2.8. "Państwo członkowskie, w którym znajduje się majątek dłużnika"
2.9. "Miejsce prowadzenia działalności gospodarczej" (przedsiębiorstwo)
3. Łączniki wyznaczające jurysdykcję sądu do otwarcia postępowania upadłościowego
3.1. Uwagi wstępne
3.2. Pojęcie "główny ośrodek działalności gospodarczej spółki"
4. Wtórne postępowanie upadłościowe
5. Postępowanie upadłościowe o charakterze głównym, wszczęte przez sąd angielski w stosunku do private limited prowadzącej działalność w Polsce
6. Główne postępowanie upadłościowe otwarte w stosunku do private limited company z rzeczywistą siedzibą w Polsce
6.1. Zakres statutu personalnego spółki a zasięg statutu upadłościowego
6.2. Odpowiedzialność unormowana w art. 21 pr. up. i napr.
6.3. Odpowiedzialność członków zarządu private limited uregulowana w art. 299 k.s.h.
7. Podsumowanie
Krzysztof Oplustil, Marcin Spyra
Fuzja transgraniczna z udziałem polskich spółek kapitałowych w świetle prawa europejskiego i polskiego
1. Wprowadzenie
2. Połączenia transgraniczne w pierwotnym prawie europejskim (swoboda przedsiębiorczości)
3. Harmonizacja regulacji dotyczących transgranicznych połączeń spółek kapitałowych we wtórnym prawie wspólnotowym
3.1. Zakres i założenia koncepcyjne dziesiątej dyrektywy
3.2. Procedura połączeniowa
3.3. Prawa pracowników do uczestnictwa w organach spółki
3.4. Miejsce i zakres implementacji dziesiątej dyrektywy w prawie polskim. Dwie odmiany fuzji transgranicznej
4. Fuzja transgraniczna spółek kapitałowych z udziałem polskiej spółki
4.1. Podmiotowy zakres regulacji
4.2. Sporządzenie i ogłoszenie planu połączenia
4.3. Sporządzenie i udostępnienie sprawozdania zarządu
4.4. Sporządzenie opinii przez biegłego
4.5. Podjęcie uchwały o połączeniu przez zgromadzenie wspólników (walne zgromadzenie)
4.6. Ochrona wspólników mniejszościowych
4.7. Ochrona wierzycieli
4.8. Wystawienie zaświadczenia przez sąd rejestrowy. Problematyka zaskarżenia uchwały połączeniowej
4.9. Rejestracja połączenia
4.10. Dzień połączenia
4.11. Skutki połączenia
4.11.1. Sukcesja praw i obowiązków prywatnoprawnych
4.11.2. Sukcesja stosunków korporacyjnych
4.11.3. Sukcesja praw i obowiązków publicznoprawnych
5. Uwagi końcowe
Marcin Jamroży
Orzecznictwo ETS w zakresie opodatkowania dochodów spółek
1. Wprowadzenie
1.1. Kompetencje Wspólnoty w zakresie harmonizacji ustawodawstw podatkowych
1.2. Poszanowanie prawa wspólnotowego
1.2.1. Zakaz dyskryminacji
1.2.2. Zakaz ograniczeń swobód rynkowych
1.2.3. Okoliczności usprawiedliwiające
1.3. Postępowanie przed ETS w sprawach podatkowych
1.3.1. Orzeczenia wstępne
1.3.2. Moc wiążąca orzeczeń wstępnych
1.3.3. Schemat badania stosowania prawa wspólnotowego
1.3.4. Wykorzystanie orzeczeń wstępnych w postępowaniu krajowym
2. Finansowanie spółki kapitałem pożyczkowym
2.1. Zarys problemu
2.2. Wyrok w sprawie Lankhorst-Hohorst
2.2.1. Stan faktyczny
2.2.2. Tezy wyroku
2.2.3. Z uzasadnienia wyroku
2.2.4. Uwagi do wyroku
2.3. Wyrok w sprawie Test Claimantsin the Thin Cap Group Litigation
2.3.1. Stan faktyczny
2.3.2. Tezy wyroku
2.3.3. Z uzasadnienia wyroku
2.3.4. Uwagi do wyroku
3. Koszty związane z udziałami w spółkach zależnych
3.1. Zarys problemu
3.2. Wyrok sprawie Bosal Holding
3.2.1. Stan faktyczny
3.2.2. Tezy wyroku
3.2.3. Z uzasadnienia wyroku
3.2.4. Uwagi do wyroku
3.3. Wyrok w sprawie REWE Zentralfinanz
3.3.1. Stan faktyczny
3.3.2. Tezy wyroku
3.3.3. Z uzasadnienia wyroku
3.3.4. Uwagi do wyroku
4. Rozliczanie strat podatkowych
4.1. Zarys problemu
4.2. Wyrok w sprawie AMID
4.2.1. Stan faktyczny
4.2.2. Tezy wyroku
4.2.3. Z uzasadnienia wyroku
4.2.4. Uwagi do wyroku
4.3. Wyrok w sprawie Marks & Spencer
4.3.1. Stan faktyczny
4.3.2. Tezy wyroku
4.3.3. Z uzasadnienia wyroku
4.3.4. Uwagi do wyroku
4.4. Wyrok w sprawie Oy AA
4.4.1. Stan faktyczny
4.4.2. Tezy wyroku
4.4.3. Z uzasadnienia wyroku
4.4.4. Uwagi do wyroku
5. Opodatkowanie zysków spółki kapitałowej u wspólnika
5.1. Zarys problemu
5.2. Wyrok w sprawie Avoir fiscal
5.2.1. Stan faktyczny
5.2.2. Tezy wyroku
5.2.3. Z uzasadnienia wyroku
5.2.4. Uwagi do wyroku
5.3. Wyrok w sprawie Verkooijen
5.3.1. Stan faktyczny
5.3.2. Tezy wyroku
5.3.3. Z uzasadnienia wyroku
5.3.4. Uwagi do wyroku
5.4. Wyrok w sprawie Manninen
5.4.1. Stan faktyczny
5.4.2. Tezy wyroku
5.4.3. Z uzasadnienia wyroku
5.4.4. Uwagi do wyroku
5.5. Wyrok w sprawie Cadbury Schweppes
5.5.1. Stan faktyczny
5.5.2. Tezy wyroku
5.5.3. Z uzasadnienia wyroku
5.5.4. Uwagi do wyroku
5.6. Wyrok w sprawie Meilicke
5.6.1. Stan faktyczny
5.6.2. Tezy wyroku
5.6.3. Z uzasadnienia wyroku
5.6.4. Uwagi do wyroku
Jędrzej Jerzmanowski
Zasada jednolitego paszportu - wybrane uwagi dotyczące obowiązku prospektowego
1. Wprowadzenie
2. Zasada jednolitego paszportu
2.1. Uwagi ogólne
2.2. Istota zasady jednolitego paszportu
3. Zakres obowiązku prospektowego i wyjątki od niego według dyrektywy prospektowej
4. Implementacja dyrektywy prospektowej do europejskiego porządku prawnego
4.1. Zakres obowiązku prospektowego w Polsce
4.2. Implementacja zasady jednolitego paszportu do prawa polskiego
4.3. Zakres obowiązku prospektowego w Niemczech i Wielkiej Brytanii
4.4. Zasada jednolitego paszportu a wyjątki od obowiązku prospektowego na przykładzie emisji o wartości nieprzekraczającej 2,5 mln euro
5. Europejski rynek kapitałowy po implementacji dyrektywy prospektowej

Recenzje naszych Klientów:

Książka "Europejskie prawo spółek tom 4. Spółki zagraniczne w Polsce" Cejmer Mirosław, Napierała Jacek, Sójka Tomasz (red.) nie ma jeszcze dodanej recenzji.

Dodaj swoją recenzję