gb GBP
Koszyk
rozwiń koszyk0,00 £
Ikona - Schowek0

Witaj, jesteś nowym Klientem? Sprawdź jak kupować w BookMaster.pl. Zarejestruj się teraz.

tel.(22) 490-41-71
pn - pt, godz. 9:00 - 17:00

<11 z 15>

Spółka jawna. Zagadnienia praktyczne

Spółka jawna. Zagadnienia praktyczneProdukt dostępny

Autor: Nieradka-Bernaciak Monika, Rodek Joanna, Roguska-Kikoła Agnieszka, Zięba Szymon

Szczegóły książki:
  • Numer katalogowy: 615700
  • liczba stron: 268
  • okładka: miękka
  • Wydawnictwo: Difin
  • Data wydania: 2012-05-29


Zamów przez telefon:
☎ 22 428-25-64 (pon.-pt. 09:00 - 17:00),
dzwoniąc podaj numer katalogowy: 615700

Cena detaliczna: 11,97 £

Oszczędzasz: 2,26 £ (19%)

Nasza cena:
9,71 £

Dostępnych: 5 szt.

Ikona - zegar Wyślemy w ciągu 4-7 dni

Ilość: szt.

Schowek

Wysyłka od 5,90 zł
Darmowa dostawa od 199 zł

Spółka jawna. Zagadnienia praktyczne opis książki:

Publikacja adresowana jest przede wszystkim do przedsiębiorców, którzy prowadzą bądź zamierzają prowadzić działalność gospodarczą w formie spółki jawnej. Oprócz omówienia podstawowych zagadnień dotyczących tejże spółki, wiele miejsca zostało poświęcone na przybliżenie praktycznego aspektu jej funkcjonowania. Autorzy przedstawili wybrane skutki prawno-podatkowe omawianych zagadnień. Książka zawiera również wzory uchwał i pism procesowych, niezbędnych w prowadzeniu spraw spółki.
W opracowaniu omówiono w szczególności:
- umowę i reprezentację spółki jawnej;
- prowadzenie spraw spółki, majątek spółki i jej przekształcenia;
- odpowiedzialność wspólników spółki jawnej;
- podstawowe zagadnienia podatkowe i rachunkowe dotyczące spółki jawnej.

Spółka jawna. Zagadnienia praktyczne

Wykaz skrótów
Wstęp
Rozdział 1. Zagadnienia wstępne
1. Istota spółki jawnej
2. Podmiotowość prawna spółki jawnej
3. Spółka jawna na tle innych form prawnych prowadzenia działalności gospodarczej
4. Spółka a prowadzone przez nią przedsiębiorstwo
Rozdział 2. Umowa spółki
1. Granice swobody umów a umowa spółki
2. Rejestracja spółki jawnej
3. Firma
4. Działalność sprzeczna z interesami spółki, zakaz konkurencji
5. Zmiany w składzie osobowym
Rozdział 3. Reprezentacja spółki
1. Reprezentacja wspólników
2. Prokura
Rozdział 4. Prowadzenie spraw spółki
1. Sposoby prowadzenia spraw spółki
2. Prowadzenie spraw spółki jako prawo i obowiązek wspólnika
3. Pozbawienie wspólnika prawa prowadzenia spraw spółki
4. Prawo wspólnika do osobistego zasięgnięcia informacji
Rozdział 5. Odpowiedzialność wspólnika
1. Charakter odpowiedzialności. Odpowiedzialność wspólników
w spółce jawnej
2. Przystąpienie do spółki
3. Przedsiębiorca jednoosobowy
4. Wierzyciele wspólnika
5. Zarzuty wspólnika
6. Współmałżonek wspólnika - odpowiedzialność
Rozdział 6. Majątek spółki jawnej
1. Charakter majątku spółki
2. Wkłady wspólników - udział kapitałowy
3. Udział w zyskach i stratach
Rozdział 7. Przekształcenie
1. Przekształcenie spółki cywilnej w jawną
2. Przekształcenie spółki jawnej w spółkę kapitałową
Rozdział 8. Ustanie bytu spółki jawnej
1. Rozwiązanie spółki
2. Wystąpienie wspólnika ze spółki
3. Spółka dwuosobowa
4. Likwidacja
Rozdział 9. Spółka jawna - podstawowe zagadnienia podatkowe i rachunkowe
1. Podatek dochodowy od osób fizycznych
2. Podatek od towarów i usług
3. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych
4. Podatek od czynności cywilnoprawnych
5. Interpretacje indywidualne
6. Ustawa o rachunkowości
Wzory
I. Umowa spółki jawnej i rejestracja spółki
Wzór Nr 1. Umowa spółki jawnej
Wzór Nr 2. Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa (KRS-W1)
Wzór Nr 3. Załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - wspólnicy spółki jawnej, komplementariusze spółki komandytowo-akcyjnej (KRS-WB)
Wzór Nr 4. Załącznik do wniosku o rejestrację lub o zmianę danych - organy podmiotu lub wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spółki (KRS-WK)9
Wzór Nr 5. Załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - przedmiot działalności (KRS-WM)
II. Przekształcenie spółki jawnej w spółkę kapitałową
Wzór Nr 6. Załącznik do wniosku o rejestrację lub o zmianę danych - organy podmiotu lub wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spółki (KRS-WK)
Wzór Nr 7. Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (KRS-W3)
Wzór Nr 8. Załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - wspólnicy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością podlegający wpisowi do rejestru (KRS-WE)
Wzór Nr 9. Załącznik do wniosku o rejestrację - sposób powstania podmiotu (KRS-WH)
Wzór Nr 10. Załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców. Zmiana - połączenie, podział, przekształcenie spółki (KRS-ZH)
III. Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę jawną
Wzór Nr 11. Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa - przekształcenie (KRS-W1)
Wzór Nr 12. Załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - wspólnicy spółki jawnej, komplementariusze spółki komandytowo-akcyjnej (KRS-WB)
Wzór Nr 13. Załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców lub rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej - sposób powstania podmiotu (KRS-WH)
Wzór Nr 14. Załącznik do wniosku o rejestrację lub o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców lub rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej - organy podmiotu/wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spółki (KRS-WK)
Wzór Nr 15. Załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - przedmiot działalności (KRS-WM)
Wzór Nr 16. Uchwała w sprawie przekształcenia spółki cywilnej w spółkę jawną
Wzór Nr 17. Wykaz wspólników
IV. Majątek spółki jawnej
Wzór Nr 18. Postanowienie umowy spółki jawnej w zakresie wkładów
Wzór Nr 19. Uchwała wspólników w sprawie przeznaczenia zysku spółki
Wzór Nr 20. Uchwała wspólników w sprawie pokrycia strat spółki
Wzór Nr 21. Pozew wspólnika o wypłatę zysku
Wzór Nr 22. Pozew wspólnika o wypłatę odsetek
V. Klauzula wykonalności przeciwko wspólnikowi spółki jawnej
Wzór Nr 23. Klauzula przeciwko wspólnikowi
VI. Przystąpienie wspólnika do spółki
Wzór Nr 24. Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa (KRS-W1)
Wzór Nr 25. Załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - wspólnicy spółki jawnej, komplementariusze spółki komandytowo-akcyjnej (KRS-WB)
Wzór Nr 26. Załącznik do wniosku o zmianę danych w Krajowym Rejestrze Sądowym. Zmiana - organy podmiotu/wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spółki (KRS-ZK)
Wzór Nr 27. Uchwała w sprawie przystąpienia nowego wspólnika
VII. Prowadzenie spraw spółki
Wzór Nr 28. Uchwała o powierzeniu prowadzenia spraw spółki niektórym wspólnikom
Wzór Nr 29. Uchwała wspólników w sprawie przekraczającej zakres zwykłych czynności spółki
Wzór Nr 30. Uchwała wspólników w sprawie zmiany umowy spółki
Wzór Nr 31. Sprzeciw wspólnika odnośnie do przeprowadzenia sprawy nieprzekraczającej zakresu zwykłych czynności spółki
Wzór Nr 32. Pozew o odebranie wspólnikowi prawa prowadzenia spraw spółki
VIII. Reprezentacja i prokura
Wzór Nr 33. Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa (KRS-Z1)
Wzór Nr 34. Załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców. Zmiana - prokurenci, pełnomocnicy spółdzielni, przedsiębiorstwa państwowego, instytutu badawczego (KRS-ZL)
Wzór Nr 35. Załącznik do wniosku o zmianę danych w Krajowym Rejestrze Sądowym. Zmiana - organy podmiotu/wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spółki (KRS-ZK)
Wzór Nr 36. Uchwała o pozbawieniu wspólnika prawa reprezentacji
Wzór Nr 37. Pozew o pozbawienie wspólnika prawa reprezentowania spółki
Wzór Nr 38. Udzielenie prokury przez wspólnika
Wzór Nr 39. Uchwała o ustanowieniu prokury
IX. Firma spółki
Wzór Nr 40. Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa (KRS-Z1)
Wzór Nr 41. Uchwała w sprawie zmiany firmy spółki jawnej
X. Ustanie bytu spółki jawnej
Wzór Nr 42. Oświadczenie w sprawie wypowiedzenia umowy spółki
Wzór Nr 43. Uchwała wspólników w sprawie rozwiązania spółki i ustanowienia likwidatorów
XI. Otwarcie likwidacji spółki jawnej
Wzór Nr 44. Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym - likwidacja, rozwiązanie/unieważnienie (KRS-Z61)
Wzór Nr 45. Załącznik do wniosku o zmianę danych w Krajowym Rejestrze Sądowym. Zmiana - organy podmiotu/wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spółki (KRS-ZK)
Wzór Nr 46. Załącznik do wniosku o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym - likwidator, zarządca, przedstawiciel/reprezentant upadłego (KRS-ZR)
XII. Wykreślenie spółki jawnej z rejestru
Wzór Nr 47. Wniosek o wykreślenie podmiotu z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS-X2)

Recenzje naszych Klientów:

Książka "Spółka jawna. Zagadnienia praktyczne" Nieradka-Bernaciak Monika, Rodek Joanna, Roguska-Kikoła Agnieszka, Zięba Szymon nie ma jeszcze dodanej recenzji.

Dodaj swoją recenzję