BookMaster.pl na Google+
Koszyk
rozwiń koszyk0,00 £
Ikona - Schowek0

Witaj, jesteś nowym Klientem? Sprawdź jak kupować w BookMaster.pl. Zarejestruj się teraz.

tel.(22) 490-41-71
pn - pt, godz. 9:00 - 17:00


Zarządzanie kadrami

Zarządzanie kadramiProdukt dostępny

Autor: Tadeusz Listwan

Szczegóły książki:
  • Numer katalogowy: 381664
  • Numer ISBN: 9788325506735
  • Numer EAN: 9788325506735
  • liczba stron: 544
  • okładka: miękka
  • Wydawnictwo: C.H. Beck
  • wymiary: 165 x 240 mm
  • Rok wydania: 2010


Zamów przez telefon:
☎ 22 428-25-64 (pon.-pt. 09:00 - 17:00),
dzwoniąc podaj numer katalogowy: 381664

Cena detaliczna: 10,24 £

Oszczędzasz: 1,20 £ (12%)

Nasza cena:
9,04 £


Ikona - zegar Wyślemy w ciągu 4-7 dni

Ilość: szt.

Schowek

Koszty dostawy

Darmowa przesyłka na terenie Polski przy zamówieniu powyżej 99 zł

Zarządzanie kadrami opis książki:

Podręcznik ten - wraz z Ćwiczeniami i Słownikiem - tworzy komplet wzajemnie uzupełniających się pozycji, które od lat stanowią merytoryczną podstawę do prowadzenia zajęć dydaktycznych z przedmiotu określanego jako: zarządzanie kadrami, zasobami ludzkimi bądź personelem. Zawiera kompendium usystematyzowanej wiedzy, odpowiadające zakresem programom nauczania tych przedmiotów w szkołach wyższych na kierunkach ekonomicznych i zarządzania.

W nowym wydaniu:
- najnowsze trendy w rozwoju funkcji personalnej,
- pełniejsze ujęcie problematyki motywacji i motywowania (nowy rozdział),
- wzbogacenie treści dotyczących umiędzynarodowienia zarządzania kadrami,
- szersze omówienie narzędzi, zwłaszcza doboru i oceny pracowników (np. Assessment Center, testy psychologiczne).

Zarządzanie kadrami


Wstęp
Rozdział 1. Przedmiot, ewolucja i znaczenie zarządzania kadrami
(Tadeusz Listwan)
1.1. Pojęcie zarządzania kadrami
1.2. Cele i znaczenie zarządzania kadrami
1.3. Rozwój funkcji personalnej
1.4. Koncepcja zarządzania kapitałem ludzkim
1.5. Współczesne tendencje w rozwoju funkcji personalnej
1.6. Zarządzanie kadrami jako dyscyplina naukowa
Pytania
Literatura zalecana
Rozdział 2. Współczesne determinanty zarządzania kadrami
w organizacjach (Zbigniew Antczak, Tadeusz Listwan)
2.1. Organizacja jako system otwarty. Cechy współczesnej organizacji i sposoby zarządzania nią
2.2. Zewnętrzne zmienne zarządzania kadrami
2.3. Wewnętrzne uwarunkowania zarządzania kadrami
2.4. Kultura organizacyjna a zarządzanie kadrami
Pytania
Literatura zalecana
Rozdział 3. Modele i składniki strategicznego zarządzania kadrami
(Tadeusz Listwan)
3.1. Cele i cechy strategicznego zarządzania kadrami
3.2. Strategia personalna
3.3. Strategia personalna a strategia ogólna firmy
3.4. Modele strategicznego zarządzania kadrami
3.5. Struktura zarządzania kadrami
Pytania
Literatura zalecana
Rozdział 4. Planowanie kadr (Jolanta Jasińska)
4.1. Planowanie kadr w kontekście strategii firmy
4.2. Procedura planowania
4.3. Analiza zasobów kadrowych firmy
4.4. Prognoza popytu i podaży kadr

4.5. Podstawowe plany kadrowe
4.6. Podmioty funkcji personalnej w procesie planowania
Pytania
Literatura zalecana
Rozdział 5. Dobór pracowników (Tomasz Kawka, Tadeusz Listwan)
5.1. Istota i znaczenie doboru kadr
5.2. Metody doboru
5.3. Elastyczne formy zatrudnienia
5.4. Struktura doboru kadr
5.5. Profil kwalifikacyjny
5.5.1. Pojęcia kwalifikacji i kompetencji
5.5.2. Składniki kwalifikacji
5.6. Rekrutacja pracowników
5.6.1. Funkcje rekrutacji
5.6.2. Formy i źródła rekrutacji
5.6.3. Marketing personalny
5.6.4. E-rekrutacja
5.7. Proces i techniki selekcji
5.7.1. Strategie selekcji
5.7.2. Techniki selekcji
5.7.3. Testy psychologiczne
5.7.4. Assessment Center i konkurs jako metody doboru kadr
5.7.5. Weryfikacja procesu selekcyjnego
5.8. Wprowadzenie do pracy
5.8.1. Istota i funkcja wprowadzenia do pracy
5.8.2. Narzędzia stosowane w procesie wprowadzenia
Pytania
Literatura zalecana
Rozdział 6. Kierowanie ludźmi i przywództwo (Stanisław Chełpa)
6.1. Władza organizacyjna i jej źródła
6.2. Czynności kierownicze
6.2.1. Fazy procesu kierowania i funkcje kierownicze
6.2.2. Role kierownicze
6.3. Uwarunkowania skuteczności kierowania
6.3.1. Kwalifikacje kierowników
6.3.2. Uwarunkowania sytuacyjne stylu kierowania
6.4. Rodzaje przywództwa i odpowiadające im kwalifikacje
6.4.1. Przywództwo charyzmatyczne
6.4.2. Przywództwo koordynacyjne
6.4.3. Przywództwo anarchiczne
Pytania
Rozdział 7. Motywowanie pracowników (Tomasz Kawka, Tadeusz Listwan)
7.1. Istota motywacji i motywowania
7.2. Teorie motywacji
Teoria hierarchii potrzeb Maslowa
Teoria Alderfera ERG
Dwuczynnikowa teoria Herzberga
Teoria oczekiwań Vrooma
Koncepcja nierówności (sprawiedliwości) Adamsa
Teoria modyfikacji zachowań Skinnera
Teoria ustalania celów Rottera

7.3. Podstawowe narzędzia motywowania
7.4. Modele motywowania
7.5. System i zasady motywowania
Pytania
Literatura zalecana
Rozdział 8. Wynagradzanie pracowników (Tomasz Kawka)
8.1. Pojęcie, zasady i funkcja wynagrodzeń
8.2. Struktura i zasady tworzenia systemu wynagrodzeń
8.3. Strategia wynagrodzeń
8.4. Formy wynagrodzeń
8.5. Struktura wewnętrzna wynagrodzeń
8.6. Struktura zewnętrzna wynagrodzeń
8.7. Narzędzia kształtowania systemu wynagrodzeń
8.8. Wartościowanie pracy
8.9. Premiowanie pracowników
8.10. Tendencje rozwoju systemów wynagrodzeń
Pytania
Literatura zalecana
Rozdział 9. Rozwój i zarządzanie karierą pracowników (Adam Suchodolski)
9.1. Pojęcie i struktura rozwoju pracowników
9.2. Planowanie rozwoju pracowników
9.2.1. Organizacja procesu rozwoju pracowników
9.2.2. Określanie aspiracji zawodowych i analiza możliwości rozwojowych
9.2.3. Planowanie ścieżki kariery zawodowej
9.2.4. Stadia rozwoju kariery zawodowej
9.3. Realizowanie rozwoju pracowników
9.3.1. Możliwości realizacji rozwoju pracowników
9.3.2. Formy i metody indywidualnego doskonalenia kadr
9.3.3. Efektywność doskonalenia kadr
9.3.4. Przemieszczenia pracowników
9.3.5. Integrowanie pracowników
9.3.6. Pracownik jako kreator rozwoju
9.4. Kontrola procesu rozwoju pracowników
9.5. Rozwój potencjału społecznego firmy
Pytania
Literatura zalecana
Rozdział 10. Stosunki i warunki pracy (Jolanta Jasińska)
10.1. Pojęcie stosunków pracy
10.2. Modele stosunków pracy
10.3. Rola związków zawodowych
10.4. Rola kierownictwa
10.5. Rola rządu
10.6. Rokowania zbiorowe
10.7. Warunki pracy
Pytania
Literatura zalecana
Rozdział 11. Odejścia pracowników z organizacji (Zbigniew Antczak)
11.1. Przyczyny ruchów kadrowych w organizacji
11.2. Ewolucja modelu zatrudnienia

11.3. Outsourcing i outplacement - narzędzia w sferze zatrudnienia
i odejść
11.4. Skutki odejść pracowników
Pytania
Literatura zalecana
Rozdział 12. Ocenianie pracowników (Adam Suchodolski)
12.1. Istota i znaczenie oceniania pracowników
12.2. System oceniania pracowników
12.2.1. Cele i zasady oceniania
12.2.2. Kryteria oceniania pracowników
12.2.3. Podmioty oceniania
12.2.4. Okresy i częstotliwość oceniania
12.3. Metody i techniki oceniania
12.3.1. Instrumenty pomiaru kryteriów oceniania
12.3.2. Techniki oceniania
12.3.3. Metody oceniania
12.3.4. Techniki prezentacji wyników ocen
12.4. Rozmowa oceniająca
12.5. Błędy w ocenianiu pracowników
Pytania
Literatura zalecana
Rozdział 13. Kontrola funkcji personalnej (Stanisław Kowalczyk)
13.1. Istota i cele kontroli funkcji personalnej
13.2. Etapy procesu kontroli funkcji personalnej
13.3. Przedziały kontroli funkcji personalnej
13.4. Koszty pracy
13.5. Analiza potencjału kadrowego organizacji
13.5.1. Analiza wskaźnikowa i opisowa
13.5.2. Kadrowa analiza SWOT
13.5.3. Portfolio kadrowe
13.6. Podejścia do kontroli funkcji personalnej
13.6.1. Controlling personalny
13.6.2. Strategiczna karta wyników
13.6.3. Karta wyników zarządzania zasobami ludzkimi
13.6.4. Idea bilansu społecznego organizacji
13.6.5. Audyt personalny a zarządzanie kapitałem ludzkim
Pytania
Literatura zalecana
Rozdział 14. Struktura podmiotowa zarządzania kadrami
w przedsiębiorstwie (Zbigniew Antczak)
14.1. Podmioty zarządzania kadrami
14.2. Ewolucja relacji i ról menedżera sztabowego (personalnego)
oraz menedżera liniowego
14.3. Usytuowanie i kształt komórek personalnych
14.4. Wirtualizacja funkcji personalnej
Pytania
Literatura zalecana
Rozdział 15. System informacji personalnej (SIP) (Stanisław Kowalczyk)
15.1. Rola informacji w zarządzaniu kadrami
15.2. Formalne źródła informacji kadrowych
15.3. Sposoby grupowania informacji kadrowych

15.4. Konstruowanie systemu informacji personalnej
15.4.1. Pojęcie SIP
15.4.2. Cele SIP
15.4.3. Związki SIP z otoczeniem
15.4.4. Zbiory informacji personalnej
15.4.5. Nadawcy i odbiorcy informacji personalnej
15.4.6. Kanały informacyjne
15.4.7. Techniczne środki przesyłania i przetwarzania informacji
15.5. Tworzenie bazy danych personalnych
15.6. Budowa modelu SIP z wykorzystaniem podejścia obiektowego
15.6.1. Analiza obiektowa w modelowaniu SIP
15.6.2. Konstruowanie wielowarstwowego modelu SIP
15.7. Zarządzanie wiedzą w obszarze funkcji personalnej
Pytania
Literatura zalecana
Rozdział 16. Komunikowanie się w organizacji (Marzena Stor)
16.1. Podstawowe terminy wyjaśniające istotę i znaczenie
komunikacji
16.2. Komunikacja werbalna w indywidualnych interakcjach
z pracownikami
16.2.1. Zdolności percepcyjne człowieka
16.2.2. Bariery komunikacyjne
16.2.3. Wybrane przykłady wpływania na atmosferę
i charakter rozmowy
16.3. Zebrania zespołowe
16.3.1. Przygotowanie zebrania
16.3.2. Przeprowadzanie zebrania
16.4. Prezentacje dla pracowników firmy
16.5. Komunikowanie międzykulturowe
Pytania
Literatura zalecana
Rozdział 17. Międzynarodowe zarządzanie kadrami (Marzena Stor)
17.1. Zakres pojęciowy zarządzania kadrami w organizacji
międzynarodowej
17.2. Złożoność otoczenia funkcji personalnej w przedsiębiorstwach
międzynarodowych
17.3. Strategie personalne ze względu na poziom i kierunek
oddziaływania
17.4. Znaczenie podejścia kulturowego a rozwiązania systemowe
17.5. Kadra menedżerska w organizacjach międzynarodowych
17.5.1. Podstawowa typologia międzynarodowej kadry
menedżerskiej
17.5.2. Zarządzanie międzynarodową kadrą menedżerską
17.5.3. Międzynarodowe zespoły zarządzające
17.5.4. Międzykulturowe kwalifikacje kierownicze
Pytania
Lieratura zalecana
Rozdział 18. Prawne i etyczne zagadnienia zarządzania kadrami
(Marzena Stor)
18.1. Uwagi wstępne
18.2. Faza preparacji
18.3. Faza realizacji
18.3.1. Moduł "wejście"
18.3.2. Moduł "przejście"
18.3.3. Moduł "wyjście"
18.4. Faza kontroli
Pytania
Zalecane akty prawne
Rozdział 19. Metody badań problematyki kadrowej (Stanisław Chełpa)
19.1. Podejścia metodologiczne w badaniu problemów kadrowych
19.1.1. Podejście idiograficzne
19.1.2. Podejście nomotetyczne
19.1.3. Podejście kompleksowe
19.2. Procedury, metody i techniki badawcze
19.2.1. Procedura studium przypadku
19.2.2. Procedury lustracji, korelacyjna i eksperymentalna
19.3. Zasady konstrukcji wybranych metod badawczych
19.3.1. Obserwacja
19.3.2. Wywiad
19.3.3. Analiza źródeł pisanych
19.3.4. Ankieta
19.3.5. Paraeksperyment
Pytania
Literatura zalecana
Bibliografia
Słowniczek
Indeks rzeczowy
Informacje o Autorach 543

Recenzje naszych Klientów:

Książka "Zarządzanie kadrami" Tadeusz Listwan nie ma jeszcze dodanej recenzji.

Dodaj swoją recenzję