BookMaster.pl na Google+
Koszyk 0,00 zł
rozwiń koszyk
pl
Ikona - Schowek0

Witaj, jesteś nowym Klientem? Sprawdź jak kupować w BookMaster.pl. Zarejestruj się teraz.

tel.(22) 290-75-05
pn - pt, godz. 8:00 - 17:00


xxxZdrowie publiczne. Wyzwaniem dla systemów zdrowia XXI wieku

xxxZdrowie publiczne. Wyzwaniem dla systemów zdrowia XXI wiekuProdukt aktualnie niedostępny

Autor: Andrzej Wojtczak

Szczegóły książki:
 • Numer katalogowy: 337923
 • Autor: Autor: Autor: Andrzej Wojtczak
 • liczba stron: 226
 • okładka: miękka
 • Wydawnictwo: pzwl
 • Format: 17 x 24 cm
 • Waga: 380 g
 • Rok wydania: 2009
 • Data ukazania się w księgarni: 12.04.2009


Zamów przez telefon:
☎ (22) 290-75-05 (pn - pt, godz. 8:00 - 17:00),
dzwoniąc podaj numer katalogowy: 337923

Cena detaliczna: 73,90 zł

70,60 zł

Produkt aktualnie niedostępny
Schowek

Wysyłka od 5,90 zł
Darmowa dostawa od 199 zł

xxxZdrowie publiczne. Wyzwaniem dla systemów zdrowia XXI wieku - opis:

Podręcznik stanowi wprowadzenie w problematykę z zakresu zdrowia publicznego. Autor przedstawia zagadnienia związane z nowoczesną koncepcją zdrowia publicznego i medycyny społecznej w świecie i w kraju, zagadnienia problematyki ochrony zdrowia, opieki zdrowotnej, uwarunkowania zdrowia związane ze stylem życia, czynnikami genetycznymi i in. Zagadnienia omówione w publikacji zgodne z zatwierdzonym przez Ministerstwo Edukacji programem z zakresu propedeutyki zdrowia publicznego.
Publikacja adresowana do studentów kierunku zdrowie publiczne, pielęgniarstwo na poziomie licencjackim, magisterskim i w czasie studiów specjalizacyjnych.
Może być również wykorzystana w czasie studiów podyplomowych.

xxxZdrowie publiczne. Wyzwaniem dla systemów zdrowia XXI wieku

Rozdział 1. Wprowadzenie w problematykę zdrowia publicznego
1.1. Definicja zdrowia i trudności w jej sformułowaniu
1.2. Wieloczynnikowe uwarunkowania zdrowia
1.3. Zdrowie w systemie wartości osobistych i społecznych
1.4. Zdrowie jednostki a zdrowie społeczności
Rozdział 2. Zdrowie publiczne definicje, cele i zadania
2.1. Ewolucja pojęcia i zakresu zdrowia publicznego
2.2. Podstawowe zadania zdrowia publicznego
2.3. Podstawy naukowe zdrowia publicznego
2.4. Zdrowie publiczne a medycyna lecznicza
2.5. Niejednoznaczność pojęcia zdrowie publiczne
2.6. Zdrowie publiczne a ochrona zdrowia
Rozdział 3. U źródeł zdrowia publicznego
3.1. Początki wiedzy o przyczynach chorób
3.2. Era epidemii chorób zakaźnych
3.3. Odkrycia naukowe jako podstawa rozwoju ochrony zdrowia
3.4. Powstanie i rozwój bakteriologii
3.5. Początki zorganizowanej ochrony zdrowia
3.6. Powstanie i rozwój higieny publicznej
3.7. Od higieny publicznej do zdrowia publicznego
3.8. Zdrowie publiczne we Francji
3.9. Higiena publiczna w Niemczech
3.10. Zdrowie publiczne w Wielkiej Brytanii
3.11. Zdrowie publiczne w Ameryce Północnej
3.12. Zdrowie publiczne w innych krajach Europy
3.13. Rozwój higieny społecznej
3.13.1. Higiena społeczna a medycyna społeczna
3.13.2. Medycyna społeczna jako dyscyplina uniwersytecka
3.14. Medycyna zapobiegawcza i medycyna środowiskowa
3.14.1. Medycyna zapobiegawcza lub prewencyjna
3.15. Medycyna społeczna i zdrowie publiczne w Polsce
3.15.1. Od medycyny społecznej do zdrowia publicznego
Rozdział 4. Globalne wyzwania zdrowotne
4.1. Zmiany populacji globu i ich uwarunkowania
4.2. Transformacja epidemiologiczna
4.3. Transformacja demograficzna
4.4. Sytuacja zdrowotna w krajach rozwijających się
4.5. Sytuacja zdrowotna w Polsce
4.6. Nowe zagrożenia zdrowotne
Rozdział 5. Polityka zdrowotna i polityka społeczna państwa
5.1. Cele i zakres polityki zdrowotnej
5.2. Odpowiedzialność państwa w sprawach zdrowia
5.3. Zakres polityki społecznej
5.3.1. Główne założenia reformy ubezpieczeń społecznych
5.4. Patologie społeczne i ich konsekwencje
5.5. Międzynarodowe regulacje polityki społecznej
5.6. Polityka społeczna starzejących się społeczeństw
5.7. Konstytucyjne gwarancje w zakresie opieki zdrowotnej i społecznej
5.8. Zdrowie a samorządy terytorialne
5.8.1. Uregulowania prawne samorządów w zakresie zdrowia
5.8.2. Zadania samorządów gminnych
5.8.3. Zadania samorządów powiatowych
5.8.4. Zadania samorządów wojewódzkich
5.8.5. Samorządy a zakłady opieki zdrowotnej
Rozdział 6. Determinanty zdrowia
6.1. Czynniki ryzyka zdrowotnego
6.2. Styl życia definicja i implikacje zdrowotne
6.3. Aktywność fizyczna a zdrowie
6.4. Sposób odżywiania a zdrowie
6.5. Stres a zdrowie
6.6. Uzależnienia i mechanizmy ich powstawania
6.6.1. Narkomania jako problem zdrowia publicznego
6.6.2. Uzależnienie od nikotyny a zdrowie
6.6.3. Uzależnienie od alkoholu
6.7. Zagrożenia zdrowia ze strony środowiska naturalnego
6.8. Wpływ czynników społeczno-ekonomicznych na zdrowie
6.9. Wykształcenie a zachorowania
6.10. Czynniki kulturowe a zdrowie
6.11. Czynniki genetyczne a zachowania
Rozdział 7. Polityka prozdrowotna oraz promocja zdrowia
7.1. Cele i założenia polityki prozdrowotnej
7.2. Wielosektorowość działań zdrowia publicznego
7.3. Polityka prozdrowotna a promocja zdrowia
7.4. Promocja zdrowia
7.4.1. Rola promocji zdrowia
7.4.2. Model społeczno-ekologiczny promocji zdrowia
7.5. Kształcenie i edukacja zdrowotna
7.6. Od edukacji do promocji zdrowia
7.7. Promocja zdrowia a zapobieganie chorobom
7.8. Rodzaj i zakres działań zapobiegawczych
7.8.1. Badania profilaktyczne w chorobach układu krążenia
7.8.2. Badania profilaktyczne w chorobach nowotworowych
7.8.3. Zapobieganie chorobom układu oddechowego
7.8.4. Zapobieganie cukrzycy insulinoniezależnej
7.8.5. Zapobieganie występowaniu zaburzeń psychicznych
7.8.6. Badania przesiewowe (skriningowe)
7.8.7. Genetyczne badania przesiewowe
7. 9. Narodowy Program Zdrowia
7.10. Narodowy Program Zdrowia na lata 20072015
7.10.1. Strategiczne cele Narodowego Programu Zdrowia
7.10.2. Cele operacyjne dotyczące zwalczania czynników ryzyka i działań w zakresie promocji zdrowia
7.10.3. Cele operacyjne dotyczące wybranych populacji
7.10.4. Działania służby zdrowia i samorządu terytorialnego
7.10.5. Koordynacja działań międzyresortowych
Rozdział 8. Międzynarodowa współpraca w zakresie zdrowia
8.1. Początki współpracy międzynarodowej
8.2. Panamerykańska Organizacja Zdrowia
8.3. Międzynarodowe Biuro Higieny Publicznej
8.4. Organizacja Zdrowia Ligi Narodów
8.5. Liga Towarzystw Czerwonego Krzyża
8.6. Biuro Zdrowia Administracji NZ ds. Pomocy i Rehabilitacji
8.7. Ewolucja filozofii współpracy międzynarodowej
8.8. Organizacje międzynarodowe i międzyrządowe systemu ONZ współpracujące w zakresie zdrowia
8.8.1. Cele i zadania agend i organizacji systemu ONZ
8.9. Wyspecjalizowane agendy systemu ONZ
8.9.1. Światowa Organizacja Zdrowia
8.9.2. Międzynarodowa Organizacja Pracy
8.9.3. Organizacja ds. Wyżywienia i Rolnictwa
8.9.4. Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Oświaty, Nauki i Kultury
8.9.5. Bank Światowy
8.9.6. Międzynarodowy Fundusz Walutowy
8.10. Programy i fundusze systemu ONZ
8.10.1. Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju
8.10.2. Program Ochrony Środowiska Narodów Zjednoczonych
8.10.3. Centrum ds. Osiedli Ludzkich ONZ HABITAT
8.10.4. Fundusz Działań Populacyjnych Narodów Zjednoczonych
8.10.5. Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej
8.11. Programy, fundusze i jednostki organizacyjne ONZ
8.11.1. Międzynarodowy Fundusz Pomocy Dzieciom ONZ
8.11.2. Wysoki Komisarz NZ ds. Uchodźców
8.11.3. Organizacja NZ ds. Pomocy w Klęskach Żywiołowych
8.11.4. Międzynarodowy Program Kontroli Używania Leków
8.11.5. Uniwersytet Narodów Zjednoczonych
8.12. Organizacje pozostające poza systemem ONZ
8.12.1. Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju
8.12.2. Światowa Organizacja Handlu
Rozdział 9. Zdrowie w programach organizacji europejskich
9.1. Unia Europejska
9.1.1. Sprawy zdrowia w działaniach Unii Europejskiej
9.1.2. Zdrowie publiczne w Traktacie Amsterdamskim
9.1.3. Priorytety programu badań w zakresie zdrowia na lata 20082013
9.1.4 Europejska strategia zdrowia
9.2. Rada Europy
9.2.1. Zadania Rady Europy
9.2.2. Programy Rady Europy w zakresie zdrowia
Rozdział 10. Globalizacja a zdrowie publiczne
10.1. Cechy globalnego rynku
10.2. Siły napędowe globalizacji
10.3. Skutki globalizacji
10.4. Zdrowie publiczne w dobie globalizacji
10.5. Ruchy antyglobalistyczne i alterglobalistyczne
10.6. Nowe Międzynarodowe regulacje zdrowotne
Rozdział 11. Główne systemy opieki zdrowotnej
11.1. Podstawowe wartości systemów opieki zdrowotnej
11.2. Podstawowe systemy opieki zdrowotnej
11.2.1. Model ubezpieczeniowy opieki zdrowotnej Bismarcka
11.2.2. Model budżetowy opieki zdrowotnej Beveridgea
11.2.3. Model ochrony zdrowia Siemaszki
11.2.4. Model skandynawski opieki zdrowotnej, tzw. hybrydowy
11.2.5. Model wolnorynkowy opieki zdrowotnej
Rozdział 12. Kształcenie i doskonalenie kadr zdrowia publicznego
12.1. Rozwój szkół zdrowia publicznego w Stanach Zjednoczonych
12.2. Kształcenie w zakresie zdrowia publicznego w Europie
12.3. Kształcenie kadr zdrowia publicznego w Polsce
Dodatek. Definicje i określenia pojęć z zakresu zdrowia publicznego
Piśmiennictwo
Skorowidz nazwisk
Skorowidz

Recenzje naszych Klientów:

Książka "xxxZdrowie publiczne. Wyzwaniem dla systemów zdrowia XXI wieku" Andrzej Wojtczak nie ma jeszcze dodanej recenzji.

Dodaj swoją recenzję
BookMaster.pl - Dlaczego my
Zapoznaj się z klauzulą informacyjną RODO

Informujemy, iż niniejsza witryna korzysta z plików cookies.

W trosce o bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych uprzejmie prosimy o zapoznanie się z pełną klauzulą informacyjną oraz polityką prywatności.

X
OK, przeczytaj więcej
Szanowny Kliencie

25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO).
Potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przechowywanych w plikach cookies. Poniżej znajdziesz pełny zakres informacji na ten temat.

ZgodyPolityka prywatności
Wyrażenie zgody

Zgadzam się na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystam tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie moich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze mnie ze stron internetowych lub serwisów oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach marketingowych, w tym na profilowanie i w celach analitycznych przez: BookMaster.pl, Anielewicza 37, 01-057 Warszawa, NIP: 5361084073

Cele przetwarzania danych
 • świadczenie usług drogą elektroniczną
 • realizacja zamówienia / zlecenia klienta
 • marketing, w tym profilowanie i cele analityczne
 • dopasowanie treści stron internetowych do preferencji i zainteresowań
 • wykrywanie botów i nadużyć w usługach
 • pomiary statystyczne i udoskonalenie usług (cele analityczne)
Podstawy prawne przetwarzania danych
 • marketing, w tym profilowanie oraz cele analityczne – zgoda
 • realizacja zamówienia/zlecenia klienta, świadczenie usług drogą elektroniczną - niezbędność danych do świadczenia usługi
 • pozostałe cele - uzasadniony interes administratora danych
Odbiorcy danych

Administrator oraz podmioty przetwarzający dane na zlecenie administratora danych, w tym agencje marketingowe oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych; prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

Kontrolowanie plików cookie

Zakres akceptacji plików cookie możesz ustawić w swojej przeglądarce, zgodnie z ustawioną polityką cookie.

Polityka prywatności / cookies
Firma BookMaster.pl, Anielewicza 37, 01-057 Warszawa, NIP: 5361084073, właściciel serwisu bookmaster.com.pl, dokłada wszelkich starań, aby Państwa prywatność była odpowiednio chroniona. W celu realizacji zgodnego z prawem, przejrzystego i bezpiecznego przetwarzania Państwa danych osobowych przyjmujemy niniejszą Politykę Prywatności, która obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r. Polityka Prywatności odwołuje się do RODO, czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Dokument określa jakie dane i na jakich zasadach przetwarzamy i jak dbamy o ich bezpieczeństwo i Państwa prawa.
§1 Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest BookMaster.pl, Anielewicza 37, 01-057 Warszawa, NIP: 5361084073 . W przypadku dodatkowych pytań dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych oraz przysługujących Państwu praw, prosimy o kontakt drogą mailową: daneosobowe@bookmaster.pl.

§2 Zakres, cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

W związku z tym, że poprzez serwis bookmaster.com.pl umożliwiamy kontakt w różnych sprawach, przetwarzamy Państwa dane osobowe w różnych celach, w różnych zakresach i na różnych podstawach prawnych. W celu precyzyjnego przekazania informacji na temat przetwarzania Państwa danych osobowych pogrupowaliśmy je według celu przetwarzania danych:

 • świadczenie usług drogą elektroniczną
 • realizacja zamówienia / zlecenia klienta
 • marketing, w tym profilowanie i cele analityczne
 • dopasowanie treści stron internetowych do preferencji i zainteresowań
 • wykrywanie botów i nadużyć w usługach
 • pomiary statystyczne i udoskonalenie usług (cele analityczne)

W przypadku danych osobowych pozyskanych w inny sposób, niż przez stronę bookmaster.com.pl (telefonicznie, mailowo) również przetwarzamy je wyłącznie w celu, w jakim zostały udostępnione i przez czas jaki jest konieczny do realizacji tego celu. W przypadku planowanej zmiany celu przetwarzania, zawsze pytamy właściciela danych osobowych o zgodę i informujemy o zmieniających się warunkach przetwarzania danych.

§3 Pliki cookies

Wykorzystujemy pliki cookies w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu, a w szczególności dostosowania zawartości serwisu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania z serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry urządzenia użytkownika (takie jak: typ urządzenia, rozdzielczość ekranu, kraj, z którego dochodzi do wejścia) i dzięki temu odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego potrzeb. Wykorzystujemy także cookies w celu zbierania ogólnych i anonimowych danych statystycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych i marketingowych:

 • Google Inc. z siedzibą w Mountain View, Kalifornia, Stany Zjednoczone. Aby dowiedzieć się więcej o polityce prywatności tego administratora kliknij tu: https://policies.google.com/privacy
 • Facebook Inc. z siedzibą w Menlo Park, Kalifornia, Stany Zjednoczone, Aby dowiedzieć się więcej o polityce prywatności tego administratora kliknij tu: https://www.facebook.com/policy.php
 • Twitter, Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103 U.S.A., Aby dowiedzieć się więcej o polityce prywatności tego administratora kliknij tu: https://twitter.com/en/privacy

Podmioty wymienione w §3 są administratorem danych osobowych zawartych w plikach cookies w rozumieniu RODO. Mogą Państwo samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do urządzenia użytkownika. Zmiany ustawień można dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu cookies na Państwa urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej. Mogą Państwo w każdej chwili usunąć pliki cookies, korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której Państwo używają. Ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

§4 Państwa prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Przysługuje Państwu prawo do:

 • dostępu do swoich danych osobowych,
 • sprostowania danych osobowych,
 • usunięcia danych osobowych,
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • przenoszenia danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu do przetwarzania danych osobowych,
 • cofnięcia wcześniej wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W celu skorzystać ze swoich uprawnień, prosimy o kontakt na adres mailowy: daneosobowe@bookmaster.pl Jeżeli, występują Państwo do nas z żądaniem związanym z wykonaniem wymienionych powyżej praw, odpowiadamy na to żądanie niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – nie będziemy mogli spełnić Państwa żądania w ciągu miesiąca, spełnimy je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując uprzednio o przedłużeniu terminu.

§5 Bezpieczeństwo Państwa danych

Jako Administrator Danych Osobowych danych osobowych dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo Państwa danych osobowych.

Zobowiązujemy się do:

zabezpieczenia danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, zmianami, uszkodzeniem lub zniszczeniem, dopuszczenia do przetwarzania danych osobowych wyłącznie osób posiadających wydane przez nas upoważnienie, zapewnienia kontroli nad prawidłowością przetwarzania danych osobowych, prowadzenia ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych, dochowania szczególnej staranności, aby osoby upoważnione do przetwarzania tych danych zachowały je w tajemnicy, również po zakończeniu realizacji Usługi, prowadzenia wymaganej przepisami prawa dokumentacji opisującej sposób przetwarzania powierzonych danych osobowych oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzania tych danych, zapewnienia aby urządzenia i systemy informatyczne i telekomunikacyjne, służące do przetwarzania danych osobowych, były zgodne z wymogami Rozporządzenia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzanych danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy.

§6 Newsletter

Zaprenumerowanie elektronicznych i bezpłatnych newsletterów należących do BookMaster.pl, Anielewicza 37, 01-057 Warszawa, NIP: 5361084073 wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego adresu e-mail. Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej strony bookmaster.com.pl zapisana na newsletter może się z niego wypisać klikając przycisk „anulować subskrypcję” na dole każdej wiadomości z newslettera. Newsletter wysyłany jest e-mailem. {company} zastrzega sobie prawo do wysyłania wiadomości, osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się na przetwarzanie podanych danych w formularzach, zgodnie z Polityką Prywatności. Pod pojęciem wiadomość są rozumiane informacje odnoszące się bezpośrednio do jego serwisów, usług i produktów (np. zmiany, wewnętrzne promocje), niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.) oraz informacje komercyjne (mailingi, promocje, reklamy, inne materiały marketingowe). Podmioty zlecające komercyjne mailingi nie mają wglądu w dane kontaktowe osób znajdujących się na listach adresowych bookmaster.com.pl.

Później Chcę korzystać z serwisu i akceptuję